Η περιβαλλοντική μελέτη για την ΝΑ Ενότητα Ν. Θεσσαλονίκης

 Η περιβαλλοντική μελέτη για την ΝΑ Ενότητα Ν. Θεσσαλονίκης

Συντάκτης:

triantafyllia.gr

Αρχείο για Download

Download

Κατεβάστε την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Απορριμμάτων (Ο.Ε.Ε.Δ.Α) Νοτιοανατολικής Ενότητας Νομού Θεσσαλονίκης»