«Φοβού τούς Δαναούς καί Δώρα Φέροντας»

«Φοβού τούς Δαναούς καί Δώρα Φέροντας»

Συντάκτης:

Κυριάκος Γούναρης

Δημοσίευση

Σάββατο, 17 Μάιος 2008

Πηγή

Εφημερίδα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ», 17.05.2008

Αξιότιμε κ. Διευθυντά
Στον τοπικό τύπο δημοσιεύθηκε, ότι το Δημοτικό Συμβούλιo Αμαλιάδας, στη συνεδρίαση της 5ης Μαΐου 2008 στις 3 το μεσημέρι, καλείται να αποφασίσει πάλι για την ανάθεση "Εκπόνησης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και προμελέτης εγκατάστασης Εργοστασίου Επεξεργασίας Στερεών Aποβλήτων - Μονάδας παραγωγής Ενέργειας και Χ. Υ. Τ. Υ. Νομού Hλείας, καθώς και τον τρόπο εκπόνησης", απόφαση την οποία και έλαβε.

Επίσης, απ' ότι γνωρίζω από δημοσιεύσεις στον το πικό τύπο, το Δημοτικό Συμ­βούλιο Αμαλιάδας, στην συνεδρίαση της 1ης Απριλίου 2008, έχει λάβει σχετική από­φαση για το πιό πάνω θέμα, που όμως χρειάζεται αλλαγή ή τροποποίηση.

Με την απόφαση επίσης αυτή τής 1ης Απριλίου 2008 πρότεινε προς τον Φορέα Διαχείρη σης Στερεών Αποβλήτων(Δ.Σ.Α.) Νομού Ηλείας, ως χώρο κα τασκευής τού εργοστασίου τον «μοναδικό κατάλληλο χώρο» μετά από έρευνα δέκα τεσσάρων χρόνων σε όλο τον Νομό Ηλείας (!!!) για την διαχείρηση των απορριμμάτων, με την κατασκευή κάποιου τύπου εργοστασίου και Χ. Υ. Τ. Υ. για όλο τον Νομό, την περιοχή Τριανταφuλλιά, στα όρια των Δήμων Αμαλιάδας και Ιάρδανου, το πάλαι ποτέ «Μπαλκόνι τής Αμαλιάδας», πρόταση την οποία έκανε αποδεκτή ο φορέας Δ. Σ.Α Νομού Ηλείας.
Επίσης στον τοπικό τύπο δημοσιεύθηκε, ότι μετά την συνεδρίαση τής 30ης Απριλίου 2008 τής Εκτελεστικής Επιτροπής του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ηλείας, ο Πρόεδρος της εκτελεστικής επι τροπής του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων και καθ' ύλην αρμόδιος στην διαχείριση αυτών, Δήμαρχος Βαρθολομιού κ. Χρήστος Βρυώνης, δήλωσε:
«Επειδή ωστόσο θέλαμε κάποιες διευκρινήσεις από τον αρμόδιο μελετητή, που έχει αναλάβει την μελέτη για το χώρο όσο και για το εργοστάσιο, δεν λάβαμε σχετική απόφα ση... σε επόμενη συνεδρίαση θα λάβουμε πιθανότατα αποφάσεις, που αφορύν την συνολική διαχείριση των απορριμμάτων ΑΛΛΑ και στις με θόδους που θα εφαρμόσει το εργοστάσιο ενεργειακής αξιοποίησης στερεών αποβλήτων."!

Μετά από όλα αυτά σαν πολίτης αυτής της πόλης διερωτώμαι:
1. Το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μου, με τόση ελαφρότητα παίρνει απόφαση
για ένα τόσο σοβαρό έργο, που υποθηκεύει την προοπτική σε κάθε είδους ανάπτυξη μιας μεγάλης περιοχής, με τις όποιες συνέπειες από την λειτουργία του για μερικές δεκάδες χρόνια (για μένα εσαεί), ώστε να χρειαστεί μέσα σε τόσο λίγο χρόνο να την διορθώσει ή τροποποιήσει;

2. Η μελέτη τών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την λειτουργία τού εργοστα­σίου ενεργειακής Αξιοποίησης των Στερεών Αποβλήτων (Σ.Α.) Νομού Ηλείας και της δημιουργίας Χ.Υ.Τ.Υ., που θα αναθέσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαλιάδας σε μελετητή γίνεται για ποιό λόγο, αφού ο Πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής διαχείρισης στερεών αποβλήτων Νομού Ηλείας κ. Βρυώνης, καθ' ύλην και όλως αρμόδιος, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει ακόμα τις μεθόδους που θα εφαρμόσει το εργοστάσιο ενεργειακής αξιοποίησης των απορριμμάτων(!);

3. Από πού αντλεί το δικαίωμα η Δημοτική Αρχή Αμαλιάδας, χωρίς να έχουν καταλήξει οριστικά όλοι οι εμπλεκόμενοι, γιά το τί τύπο εργοστασίου ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων θα κατασκευάσουν, να αναλαμβάνει την πρωτοβουλία και να προτείνει σάν χώρο κατασκευής τού έργου την οικολογικά ευαίσθητη περιοχή τής Τριανταφυλλιάς, χωρίς να ενημερώσει κατ' αρχήν για τις ενέργειές της αυτές, έστω, τους άμεσα θιγόμε νους πολίτες αυτής της πόλης;

4. Γιατί τόση βιασύνη τής δημοτικής αρχής για ένα σοβαρό έργο; Είναι τόσο μεγά­λης σημασίας αναπτυξιακό έργο για το Δήμο η κατασκευή τού εργοστασίου διαχείρισης των απορριμμάτων ολοκλήρου του Νομού Ηλείας και φοβάται μην χάσει την ευκαιρία;

5. Ποιά σκοπιμότητα εξυπηρετεί η Δημοτική Αρχή τής πόλης με τις ενέργειές της αυτές, δημιουργώντας συνθήκες κλίματος αντιπαράθεσης και ανασφάλειας, το οποίο δεν συμβάλλει στην δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών και της Δημοτικής Αρχής, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της περιοχής;

6. Τέλος, στις εκδρομές - ενημερώσεις για τον τρόπο διαχείρισης των απορριμμά­των στην Ευρώπη, που έκαναν οι Δημοτικοί Άρχοντες τής Ηλείας στις διάφορες χώρες, δεν κατέληξαν τελικά από τα στοιχεία που συνέλλεξαν, ποιά μέθοδος δια­χείρησης των απορριμμάτων είναι πιό ανώδυνη για τους ανθρώπους και πιο φιλική για το περιβάλλον ή μήπως δεν έμαθαν τι γίνεται εκεί, γιατί τούς ήταν αδιάφορο;

Επίσης, τι έχουν κάνει μέχρι σήμερα ένα χρόνο μετά από τις επισκέψεις τους αυτές για να ενημερώσουν τους πολίτες, που πρέπει απαραιτήτως να συμμετέχουν ενεργά. για να έχει επιτυχία το εγχείρημά τους;

Μετά από τα πιο πάνω, πρέπει να γνωρίζετε, κύριοι τής Δημοτικής Αρχής, ότι ο τόπος μας, για να πάει μπροστά, έχει ανάγκη από πολίτες, που, όταν εκλεγούν στα δημόσια αξιώματα, πρέπει να έχουν ξεκάθαρο και δεσμευτικό πολιτικό λόγο και συγκεκριμένες σταθερές θέσεις για την ανάπτυξη του τόπου, για να υπάρχει στόχος.
Κάθε τους ενέργεια δε και πρόταση να διαφυλάττει ως "κόρη οφθαλμού" τις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής, πόσο μάλλον μιας οικολογικά ευαίσθη της και πανέμορφης περιοχής, όπως η Τριανταφυλλιά και τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Αμαλιάδας: Αμαλιάδα, Καρδαμάς και Δουναίικα, όπως κάνουν άλλωστε και οι άλλοι Δημοτικοί Άρχοντες στο Νομό.

Πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι, τέτοιας μορφής απόφαση από το Δημοτικό Συμ­βούλιο παίρνεται μετά από σοβαρή και εμπεριστατωμένη μελέτη, με πάρα πολλή προσοχή και σοβαρότητα και όχι με συνοπτικές διαδικασίες, που καταλήγουν στο αποτέλεσμα, να θέλει διόρθωση ή τροποποίηση μέσα σε τόσο λίγο χρόνο μια τόσο σοβαρή απόφαση για το μέλλον τής περιοχής! Διότι, με την απόφασή σας αυτή, δεσμεύετε οριστικά και αμετάκλητα προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση μια περιοχή με πολλαπλές προοπτικές ανάπτυξης.

Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάτε, κύριοι της Δημοτικής Αρχής, ότι ο οργανωμένος χώρος διαχείρισης απορριμμάτων δεν είναι έργο πολιτισμού, όπως επιχειρείτε να μας πείσετε, αλλά έργο υποβάθμισης τής περιοχής, γιατί, με ό,ποιο τρόπο και αν γίνει η διαχείριση των απορριμμάτων, αυτό σημαίνει ρύπανση μιας ευρύτερης περιοχής, σε λιγότερο βαθμό με τη σωστή διαχείριση και λειτουργία, ενώ, σε περίπτωση αστοχίας τού έργου ή μη σωστής διαχείρισης και λειτουργίας του, σημαίνει ανυπολόγιστη ή ολοκληρωτική καταστροφή!

Και μη νομίσετε, ότι έως ότου λειτουργήσει αυτό το ανάθεμα που προτείνετε, γιατί, λόγω τής αβασάνιστης κρίσης, της υπεροψίας και της εμμονής, που κατέχει την πλειοψηφούσα παράταξη του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης μου, ανάθεμα σε τελευταία ανάλυση θα είναι, δε θα είναι στην εξουσία η παρούσα Δημοτική Αρχή με την σημερινή της σύνθεση, άρα ευθύνες δε θα υπάρχουν!
Να είστε βέβαιοι, ότι ευθύνες θα υπάρχουν και θα είστε πάντοτε πολιτικά και ηθικά καταδικασμένοι στην συνείδηση των πολιτών τουλάχιστον των τριών Δημοτικών Διαμερισμάτων.

Επίσης, κύριοι της Δημοτικής Αρχής, πρέπει να γνωρίζετε ότι, οι κάτοικοι αυ τής της περιοχής με πολύ κόπο και ταλαιπωρία δημιούργησαν αλλά και δημιουργούν καλύτερες συνθήκες ζωής, χωρίς την ουσιαστική δική σας βοήθεια (έκθεση Μ. Δρετάκη Οικονο μική Θέση Πελοποννήσου και Νοτιοδυτικής Ελλάδος) με μόνο οδηγό την αγάπη τους για τον τόπο, και θέλουν στην περιοχή αυτή να ζήσουν αυτοί και τα παιδιά τους, χωρίς τα επιπρόσθετα προβλήματα, που θα υπάρξουν από την πρωτοβουλία σας αυτή.

Εάν δεν εκπροσωπείτε πλέον αυτές τις θέσεις τών κατοίκων τής περιοχής, όπως φαίνεται από την πρωτοβουλία σας αυτή, ή δεν θεωρείτε την περιοχή οικεία ή εσείς έχετε αποκτήσει πλέον τη δυνατότητα να εγκαταλείψετε την περιοχή σε περίπτωση μη σωστής λειτουργίας τού εγχειρήματός σας, «πρωτοποριακού» βέβαια, όπως μας έχετε συνηθίσει και στις προηγούμενές σας ενέργειες, εμείς, «η ομάδα από τα παλιά», όπως μάς αποκαλεί ο κύριος Δήμαρχος, θα αγωνιστούμε με όση δύναμη έχουμε να μη γίνει αυτό το ανάθεμα, που θα μας στερήσει την χαρά να ζούμε στον τόπο μας!

Πάντως, έχετε υπόψη σας, ότι «Δούρειος Ίππος» για άλλη μια φορά, για οποιονδήποτε και για οιανδήποτε λόγο και σκοπιμότητα, δεν πρόκειται να γίνουν πάλι οι πολίτες αυτής της πόλης και της ευρύτερης περιοχής!
Και αυτό πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητό από όλους σας, και σας υπόσχομαι ότι θα το πετύχουμε αυτό εμείς ''οι παλιοί", με την ενημέρωση και την αγάπη για τούτο τον τόπο, και γι' αυτό να είστε σίγουροι.

Τέλος, «Αιδώς Αργείοι», με το να εξαγγέλλετε εκατό θέσεις εργασίας για τους κατοίκους τής περιοχής στην διαχείριση των απορριμμάτων! Τέτοια προοπτική ανάπτυξης προωθείτε για την περιοχή, ώστε να μείνουν οι κάτοικοι στο τόπο τους;
Συγχαρητήρια σε όλους σας!-

Ευχαριστώ γιά την φιλοξενία"
Φιλικά, Κυριάκος Γούναρης