Η πρόταση «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ» είναι εγκληματική!

Η πρόταση «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ» είναι εγκληματική!

Συντάκτης:

Εξωραϊστικός Σύλλογος Φραγκαβίλλας «Η Πρόοδος»

Δημοσίευση

Παρασκευή, 09 Μάιος 2008

Πηγή

http://kardamas.blogspot.com/

Εξωραϊστικός Σύλλογος Φραγκαβίλλας «Η Πρόοδος»

Αγαπητοί συμπολίτες,

Eπί 35 ολόκληρα χρόνια, στην ωραιότερη πε ριοχή του Νομού μας, όπου δικαίως έχει χαρακτηριστεί «τοπίον ιδιαίτερου φυσικού κάλλους», υφίσταται Χωματερή- Σκουπιδότοπος!
Και λειτουργεί ανεξέλεγκτα σε τριτοκοσμι κή πρωτόγονη κατάσταση, χωρίς καν επιστημονικοτεχνική τεκμηριωμένη μελέτη, επιφέροντας άμεσα σοβαρότατους κινδύνους στην υγεία μας, λόγω καρκινικών ρύ πων, αλλά και την ανεπανόρθωτη καταστροφή του όλου οικοσυστήματος με βλάβη στο περιβάλλον, με ρύπανση τόσο της ατμόσφαιρας, αλλά και των υπόγειων νερών τής μείζονος περιοχής μας!.
«Και να μη μας διαφεύγει ότι η μεγάλη εθνική τραγωδία που υπέστη η χώρα μας, λόγω των πυρκαγιών ήτο και οι ανεξέλεγκτες χωματερές!».
Και, επίσης, να επισημάνουμε ότι ο Οργανισμός της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας αναφέρει ρη τώς, ότι η τοξικότητα της χωματερής, δεν ευθύνεται μόνο για καρκινογένεση, αλλά επιφέρει και βλάβη στο κεντρικό νευρικό σύστημα, στην αναπαραγωγή και στην φυσιολογική ανάπτυξη του Ανθρώπου!...
Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια, η δια χείριση των απορριμμάτων στην περιοχή μας έχει περιέλθει σε τραγικό αδιέξοδο, καθ' ότι διοχετεύονται σ' αυτήν ανεύθυνα και εγκληματικά και ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗ του βιολογικού!... μετατρέποντάς την σε μία απέραντη χαβούζα!!...

Αγαπητοί Συμπολίτες,
έντιμοι άνθρωποι αυτής της ωραίας πόλης, ο Σύλλο γός μας αγωνίζεται απεγνωσμένα αφιλοκερδώς και ανιδιοτελώς να μεταφερθεί επί τέλους ο από 35ετίας καρκινογόνος σκουπιδότοπος από την περιοχή μας και να χωροθετηθεί με σύγχρονες προδιαγραφές και μελέτες σε άλλη μη ΚΟΡΕΣΜΕΝΗ περιοχή.
Και εδώ είμαστε υποχρεωμένοι να διευκρινίσουμε ξεκάθαρα ότι η φημο­λογούμενη πρόταση «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ» είναι εγκληματική, καταστροφική απορ­ριπτέα και μη ΑΠΟΔΕΚΤΗ!
Γι' αυτό και κάνουμε έκκληση συμπαράστασης, να συνταχτούν μαζί μας οι πολίτες αυτής της πόλης, οι κοινωνικοί φορείς, παρά γοντες της Αμαλιάδας, πολιτικές προσωπικότητες όλων των παρατάξεων, στελέχη της Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι συλλόγων, ο επιστημο νικός και πνευματικός κόσμος της πόλης μας.
Επίσης ο Σύλλογός μας προτίθεται να αποστείλει επιστολή έντονης Διαμαρτυρίας - Καταγγελία προς τους κ.κ. :
Πρόε δρο Ελληνικής Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, τους Υπουργούς ΥΠΕΧΩΔΕ, Πολιτισμού και Υγείας, αλλά και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (Τμήμα Υπηρεσίας Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος).
Και βεβαίως, τίθεται το ερώτημα αγαπητοί συμπολίτες και συντοπίτες :
Τί απολογισμό και τί Επιμερισμό ευθύνης θα αναλά βουν οι βουλευτές του Νομού μας και οι άρχοντες της Τοπικής και Νομαρχιακής μας αυτοδιοίκησης για την ανακολουθία των προεκλογικών τους υποσχέσεων;
Και ιδιαίτερα η Τοπική μας Αυτοδιοίκηση, όπου, αφ' ενός έχει ξεχάσει(!... )την ρητή υπό σχεση τριών προεκλογικών τετραετιών περί της οριστικής απομάκρυνσης κάθε σχέσης στο μέλλον με απορρίμματα στην περιοχή μας και αφ' ετέρου έχει αγνοήσει(!...) πα ντελώς μικρόψυχα και μεροληπτικά κάθε έργο ανάπλασης και εξωραϊσμό στην ευ ρύτερη περιοχή της Φραγκαβίλλας, ηλεκτροφωτισμό - πεζοδρόμηση κλπ. ως είχε δεσμευθεί καί υποσχεθεί !... ΝΤΡΟΠΗ !!!
Αμαλιάδα, 7 Μαΐου 2008
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝ. , ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΔΗΜ. , ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΗ ΔΙΑΜ. ΓΕΝ. , ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΠΑΝ. , ΤΑΜΙΑΣ
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. , ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. , ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤ. , ΕΦΟΡΟΣ

Υ.Γ.:
Και εδώ προειδοποιούμε ότι ο Σύλλογός μας μέσα στα νόμιμα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του θα αγωνιστεί με τις μικρές του δυνάμεις, ώστε να ματαιώσει αυτό το ΧΟΝΤΡΟ παιχνίδι που προσπαθούν να παίξουν στην ωραιότερη περιοχή της πατρίδας μας!
Θα αγωνισθούμε, ενημερώνοντας και αφυπνίζοντας τη συνείδηση όλων των συμπολιτών μας, καθ'ότι δεν είναι δυνατόν, την στιγμή που όλες οι περιοχές της Ελλάδας δεν δέχονται ούτε καν σκέψη για οποιαδήποτε παρέμβαση σχετικά με απορρίμματα στις περιοχές τους, εμείς να μένουμε αδρανείς, πόσο μάλλον που υφιστάμεθα επί 35 ολόκληρα χρόνια αυτή την κατάσταση, την οποίαν προσπαθούν κάποιοι να διαιωνίσουν ισοβίως για τα παιδιά μας, για τις μελλοντικές γενιές!...