Η μεθόδευση της δημιουργίας Χ.Υ.Τ.Α. στην «Τριανταφυλλιά» !

Στην «Τριανταφυλλιά» το 1995

Συντάκτης:

http://kardamas.blogspot.com/

Δημοσίευση

Πέμπτη, 27 Μάρτιος 2008

Η αρχική επιχείρηση τής Νομαρχίας Ηλείας, για την δημιουργία ΧΥΤΑ ("Χώρου Υγειονο-μικής Ταφής Απορριμμάτων") στην θέση "Τριανταφυλλιά" τής ευρύτερης περιφερείας Αμαλιάδος, και στην αρχή τής διαμόρφωσης τής κοίτης τού Καρδαμαίϊκου Ποταμού(!), εκδηλώθηκε στις αρχές τής δεκαετίας τού 1990.

Τότε, οι κάτοικοι τών γύρω περιοχών ( Αμαλιάδος, Καρδαμά, κλπ) αντέδρασαν έντονα. Εδημιουργήθησαν Επιτροπές Αγώνα κατά τής επιλογής τής "Τριανταφυλλιάς", και οι λαϊκές κινητοποιήσεις το 1995 υπήρξαν έντονες και δυναμικές.
Τελικώς, υπό την πίεση τών εντόνων λαϊκών αντιδράσεων, το έργο σταμάτησε τότε στις πρώτες εργασίες.

Κάποιοι "έξυπνοι", όμως, εχρησιμοποίησαν τις λαϊκές αυτές αντιδράσεις για την πολιτικήν τους αναρρίχηση! Μπήκαν στις Επιτροπές Αγώνα, εξεδήλωσαν και αυτοί τις έντονες αντιδράσεις τους στην επιλογή τής "Τριανταφυλλιάς", και, με "εφόδιο" την "συσστράτευσή" τους με την λαϊκήν απαίτηση για την προστασία τού Περιβάλλοντος και τής υγείας τών κατοίκων τής περιοχής, κατέλαβαν τοπικά αξιώματα!


Και, όπως γίνεται συνήθως όταν περισσεύει ο κοινωνικός αμοραλισμός, άρχισε σιγά-σιγά η μεταστροφή τους! Για να παραπλανήσουν τον κόσμο, από την νέα τους "θεσμική" θέση πλέον, άρχισαν να ψελλίζουν "νέες" , εντελώς πρόχειρες και ατεκμηρίωτες προτάσεις, αλλά τον νού τους ποτέ δεν τον απέστρεψαν από την "Τριανταφυλλιά"! Μίλησαν πρώτα για την θέση "Κορωνόβραχος", και αμέσως απέσυραν την πρόταση, έχοντας τον νού τους σταθερά και μόνιμα στην "Τριανταφυλλιά"! Εν συνεχεία, μίλησαν για τα "Κονιδαίϊκα", γνωρίζοντας ότι ο κόσμος θα αντιδράσει ανυποχώρητα, αφού αυτή η πρόταση είναι, περιβαλλοντικώς και από άποψη υγείας τών κατοίκων, χειρότερη από την επιλογή τής "Τριανταφυλλιάς"!
Ήδη, από τα τέλη τού 2006, στο παρασκήνιο μεθοδεύουν ΧΥΤΑ στην "Τριανταφυλλιά"! Επειδή, όμως, είναι εκτεθειμένοι απέναντι στον λαό, τού οποίου υπέκλεψαν την ψήφο με σημαία την "αντίθεσή τους" στην επιλογήν αυτήν, έβαλαν τον τότε Περιφερειάρχη να μιλήσει για το πρόβλημα! Και αυτός, φυσικά, εμίλησε πάλι για την "Τριανταφυλλιά", ότι δηλαδή είναι ο "καταλληλότερος" τόπος δημιουργίας ΧΥΤΑ, και μάλιστα για όλον τον Νομόν Ηλείας! Και αυτοί, από τότε μέχρι τώρα, είτε "σηκώνουν τους ώμους", προσποιούμενοι ότι δήθεν δεν ευθύνονται οι ίδιοι για την απαράδεκτη επαναφορά τού θέματος τής "Τριανταφυλλιάς", είτε σιωπούν" !
Νομίζουν, έτσι, ότι θα παραπλανήσουν τον λαό τής περιοχής, και ότι θα απαλλαγούν από το όνειδος τής εξαπάτησης τών κατοίκων της.


Θέλουν, λοιπόν, μετά από 15 χρόνια, να επαναφέρουν μία πρόταση, που είναι καταδικασμένη στις συνειδήσεις όλων τών κατοίκων τής περιοχής! Πρόταση, που, εάν υλοποιηθεί, θα έχει ως συνέπειες, τόσον την καταστροφή τού περιβάλλοντος τής περιοχής και τού υδροφόρου ορίζοντα, όπως αυτός διαμορφώνεται κατά μήκος τού Καρδαμαίϊκου ποταμού, όσον και την σοβαροτάτη προσβολή τής υγείας τών κατοίκων τής περιοχής, νοτίως καί ανατολικώς τής Αμαλιάδος ( Κορυφή, Ασφαλακτός, Κουρτίκι, Χελμόλακκα, Καρδαμάς, κλπ).
Εν προκειμένω, απαιτείται η συσστράτευση όλων τών κατοίκων τής περιοχής, για να αποτραπεί το σχεδιαζόμενο έγκλημα. Όλες οι Κοινωνικές Οργανώσεις και όλοι οι κάτοικοι τής περιοχής, πρέπει να βρούν τρόπους να συντονίσουν τα βήματά τους, στην κατεύθυνση τής ακύρωσης τών σχεδίων όλων εκείνων, που μεθοδεύουν να μετατρέψουν την περιοχή μας σε "βόθρο" και "χαβούζα" όλης τής Ηλείας.


Η Ηλεία είναι ένας από τους μεγαλύτερους σε έκταση Νομός τής Ελλάδος. Και, εάν οι κύριοι "αρμόδιοι", που αδιαφορούν πλήρως για το καθήκον τους να οργανώσουν την διαχείριση τών απορριμμάτων στην πηγή τους, επιθυμούν να δημιουργήσουν ΧΥΤΑ, η Ηλεία διαθέτει μέρη κατάλληλα γι' αυτό, πολύ μακρυά από τα σπίτια μας και πολύ μακρυά από χιλιο-αιωνόβιες λεκάνες τού υδροφόρου ορίζοντος κατοικημένων περιοχών.

  • ΟΧΙ ΧΥΤΑ ΣΤΗΝ "ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ" !
  • ΟΧΙ ΧΥΤΑ ΜΕΣ' ΣΤΟ "ΨΥΧΙΚΌ" ΜΑΣ!
  • ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΖΩΗ!
  • ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΠΑΝΤΟΥ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΩΡΙΟ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΟΙΚΙΣΜΟ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΓΩΝΑ!
  • ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, ΟΛΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ, ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ