Θολωτοί Μυκηναϊκοί τάφοι στην "Τριανταφυλλιά ;

Θολωτοί Μυκηναϊκοί τάφοι στην "Τριανταφυλλιά ;

Συντάκτης:

http://kardamas.blogspot.com/

Δημοσίευση

Κυριακή, 06 Ιούλιος 2008

Πηγή

http://kardamas.blogspot.com/

Ακριβώς στον χώρον, όπου επεχείρησε κάποτε ο Πύργος καί σχεδιάζουν τώρα εν κρυπτώ αυτοδιοικητικοί παράγοντες τής Ηλείας να δημιουργήσουν σκουπιδότοπον γιά όλην την Ηλεία(!), δηλαδή στην "Τριανταφυλλιά" καί δίπλα στις πηγές τού καρδαμαίϊκου ποταμού, απεκαλύφθη μνημείο, που ίσως είναι θολωτός Μυκηναϊκός τάφος! Λέμε ίσως, διότι δεν είμαστε ειδικοί καί αναμένουμε τις ανακοινώσεις τής αρχαιολογικής Υπηρεσίας!

Το σημείο, όπου ανεκαλύφθησαν τα αρχαιολογικά ευρήματα, ευρίσκεται στον χώρον τής "Τριανταφυλλιάς" καί στην κορυφή ενός λόφου!
Πρέπει να σημειωθεί, ότι στην περιοχήν αυτήν, μέχρι τώρα είχανε εντοπισθεί αρχαιολογικά ευρήματα τής Κλασσικής Εποχής καί μεταγενέστερα! Εκεί κοντά άλλωστε υπάρχει το Κάστρο τής Κορυφής . Εάν πρόκειται πράγματι περί Μυκηναϊκού τάφου, θα είναι ίσως η πρώτη φορά, κατά την οποίαν αποκαλύπτονται στην περιοχήν μνημεία Μυκηναϊκής εποχής, καί θα πρόκειται περί σημαντικής ανακάλυψης, η οποία θα οδηγεί ίσως στο συμπέρασμα, ότι η περιοχή τής Κορυφής, τής Τριανταφυλλιάς καί τών πηγών τού καρδαμαίϊκου ποταμού ήτανε ένας μόνιμος καί συνεχής στον χρόνο σφίζων οικισμός μέχρι καί σήμερα! Απομένει, βεβαίως, να επιβεβαιωθούν όλα αυτά από τις αρμόδιες αρχαιολογικές Υπηρεσίες, διά τών αναμενομένων ανακοινώσεών τους!

Ένα άλλο στοιχείο, που πρέπει να μνημονεύσουμε, είναι το εξής:
Στον λόφο, όπου ευρέθη καί ανασκάπτεται τώρα ο εικαζόμενος θολωτός Μυκηναϊκός τάφος, υπάρχουν δύο ακόμη θέσεις, όπου ενδεχομένως υπάρχουν καί άλλοι τάφοι ή άλλα μνημεία. Στην εικασίαν αυτήν οδηγεί η ύπαρξη δύο άλλων θέσεων, εν είδει τύμβων, με αρκετές πέτρες , σε κυκλική τοποθέτηση!

Ίσως,θα έπρεπε να περικλεισθεί ολόκληρος ο χώρος τού συγκεκριμένου λόφου καί να γίνουν εκτεταμένες ανασκαφές επ' αυτού, επί τή βάσει τών παντοειδών ενδείξεων.
Πάντοτε κατά τις αφηγήσεις τών κατοίκων τής Κορυφής, η ανακάλυψη τού ευρήματος εγένετο τυχαίως, όταν κάποιοι κάτοικοι εντόπισαν λαθρανασκαφείς στο σημείο αυτό, κατά τις εσπερινές ώρες τού Σαββάτου, 5 Ιουλίου 2008! Ειδοποιήθηκε αμέσως η Αρχαιολογική Υπηρεσία Ολυμπίας καί κατέφθασε στον τόπον, όπου άρχισε η σωστική ανασκαφή από την Κυριακήν-Δευτέρα.

Τώρα, η σωστική ανασκαφή στοχεύει να προχωρήσει βαθύτερα, προκειμένου να αποκαλυφθεί ο πυθμένας τού εικαζομένου θολωτού Μυκηναϊκού τάφου καί ο "δρόμος", δηλαδή η είσοδός του! Αλλά, όπως είπαμε, αναμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις τής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Ολυμπίας, γιά το εύρημα. Πρέπει να σημειωθεί, για την ιστορία, ότι η αποκάλυψη κατέστη εύκολη, λόγω τής πυρκαϊάς, που έπληξε πέρυσι τον λόφον αυτόν, και ανέδειξε σημεία, τα οποία ήτανε αδύνατον να εντοπισθούν, λόγω τής τότε πυκνής βλαστήσεως! Ουδέν κακόν αμιγές καλού!