Εντυπωσιακά αρχαιολογικά ευρήματα στον χώρο τής «Τριανταφυλλιάς» Κορυφής !

Εντυπωσιακά αρχαιολογικά ευρήματα στον χώρο τής «Τριανταφυλλιάς» Κορυφής !

Συντάκτης:

Άγγελος Λιβαθινός

Δημοσίευση

Τρίτη, 15 Ιούλιος 2008

Πηγή

http://kardamas.blogspot.com/

Είναι γνωστόν, ότι ο χώρος γύρω από το ιστορικό Κάστρο τής Κορυφής ( Κουκουβίτσας) είναι διάσπαρτος από αρχαιολογικά μνημεία τής Κλασσικής καί μεταγενέστερων περιόδων! Ο χώρος αυτός, με τις ανεξάντλητες φυσικές πηγές του, οι οποίες διαμόρφωσαν στους αιώνες το ιστορικό Καρδαμαίϊκο Ποτάμι ( Ποταμός Ελισσών , κατά τον Όμηρο), εξακολουθεί να μαγεύει με τις φυσικές ομορφιές του, ακόμη καί τώρα, ακόμη καί μετά από τον βανδαλισμό που υπέστη περί το 1993-1994 από τούς «καβαλέρο» τού Πύργου, οι οποίοι επεχείρησαν τότε με γκακστερικόν τρόπο να εγκαταστήσουν εκεί τον σκουπιδότοπόν τους, «μακρυά απ’ την αυλήν τους» καί «μέσ’ στο ψυχικό μας»!

Κυριολεκτικώς, ο χώρος αυτός αποδεικνύεται ένας τόπος γεμάτος από αρχαιολογικά μνημεία όλων τών ιστορικών περιόδων: Κλασσικής, Ελληνιστικής, Βυζαντινής! Καί, κατά την γνώμην μας, δεν έτυχε τής επιβαλλομένης προσοχής ούτε από την συντεταγμένη Πολιτεία, αλλά ούτε καί από τους τοπικούς «παράγοντες», οι οποίοι όφειλαν όχι μόνον να τον προστατεύσουν από τις λεηλασίες, που έχει υποστεί από τους διάφορους αρχαιοκαπήλους, αλλά καί να τον αναδείξουν δεόντως, μιά καί εκεί υπάρχουν αρχαιολογικά μνημεία ίσως μεγαλύτερης αξίας από κάποιους άλλους τόπους, τους οποίους επιχειρούν να τους αναδείξουν «με το ζόρι», γιά καθαρούς τοπικιστικούς καί «τουριστικούς» λόγους!
Εκείνο, που έλειπε από την αρχαιολογικήν «συλλογή» αυτού τού ευλογημένου τόπου, ήτανε κάποιο εύρημα τής Μυκηναϊκής εποχής! Αλλά, από την περασμένη Κυριακήν, 13 Ιουλίου 2008, οπότε καί διεπιστώθη από κατοίκους τής περιοχής επιχείρηση λαθρανασκαφής, στον χώρον αυτόν διαφαίνεται μία εντυπωσιακή για τήν περιοχήν καί γιά όλην την Ηλεία εξέλιξη:
Η αρχαιολογική σκαπάνη οδηγείται σε μία ιστορικής σημασίας γιά όλην την Ηλεία αποκάλυψη, καθ’ ότι στην περιοχήν «Τριανταφυλλιά», ακριβώς εκεί δηλαδή όπου, με πλήρην ανευθυνότητα, επιπολαίως καί ασεβώς γιά την ιστορία μας καί γιά το περιβάλλον, τοπικοί «παράγοντες» εξακολουθούν να ονειρεύονται να στήσουν σκουπιδότοπον(!), αποκαλύπτονται σπάνια μνημεία τής Μυκηναϊκής Περιόδου!
Ήδη, η αρχαιολογική σκαπάνη έχει προχωρήσει αρκετά καί έχει αποκαλύψει, μέσα στον χώρον τής «Τριανταφυλλιάς», κτιστόν Θολωτόν Μυκηναϊκόν τάφον , με τουλάχιστον ( προς στιγμήν) τέσσαρες ανθρωπίνους σκελετούς !
Το εντυπωσιακό τής υποθέσεως είναι, ότι, σύμφωνα με τίς λίγες γνώσεις που έχουμε περί το θέμα, τέτοιος κτιστός θολωτός Μυκηναϊκός τάφος , δεν έχει αποκαλυφθεί μέχρι τώρα σε όλην την Ηλεία, από την περιοχήν τού Αλφειού Ποταμού καί μέχρι τα βόρεια σύνορα τής Ηλείας! Είναι, δηλαδή, το πρώτο μνημείο αυτού τού είδους, που αποκαλύπτεται στην Ηλεία!
Ο λόφος, επί τού οποίου αποκαλύπτονται αυτά τα εντυπωσιακά ευρήματα, φαίνεται ότι είναι διάσπαρτος καί από άλλα παρόμοια ταφικά μνημεία, τα οποία, ακόμη καί εάν αποδειχθούν συλημένα, όπως ο πρώτος , νύν αποκαλυφθείς τάφος, θα είναι ωστόσο εξαιρετικής επιστημονικής καί αρχαιολογικής σημασίας γιά όλην τήν Ηλεία!
Δεν θα αναφέρουμε περισσότερα, διότι πρέπει να προστατεύσουμε τό έργο τής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, η οποία εργάζεται μεθοδικώς καί με την δέουσα σοβαρότητα! Ούτε θα υποκύψουμε στον πειρασμό να δημοσιεύσουμε άλλες φωτογραφίες τού χώρου, γιά τούς ιδίους ευνοήτους λόγους!
Εάν δεν επεκρέματο ο κίνδυνος να συνεχίζουν κάποιοι «περιέργως» να ονειρεύονται σκουπιδότοπον στην περιοχήν αυτήν(!), ούτε καί το παρόν σημείωμα θα εδημοσιεύαμε! Το πράττουμε γιά δύο λόγους:
Πρώτον
: γιά να ευαισθητοποιήσουμε έτι περισσότερον την κοινωνία τής Κορυφής, τού Καρδαμά καί τής Αμαλιάδος, ώστε ακόμη περισσότεροι να σπεύσουν καί να συσστρατευθούν με τις προσπάθειες τών κοινωνικών Οργανώσεων τής Περιοχής ( Κίνηση Πολιτών Αμαλιάδος, Πολιτιστικός Σύλλογος Φραγκαβίλλας, Μορφωτικός Σύλλογος Καρδαμά, Αγροτικός Σύλλογος Καρδαμά, Αγροτικός Συνεταιρισμός Καρδαμά, κλπ) γιά να διαφυλάξουμε τον χώρον από τον σχεδιαζόμενον περιβαλλοντικόν βανδαλισμό, που μεθοδεύουν τοπικοί αυτοδιοικητικοί «παράγοντες» με τον σκουπιδότοπον που ονειρεύονται να στήσουν εκεί!
Δεύτερον: γιά να προτρέψουμε τούς τοπικούς «αυτοδιοικητικούς παράγοντες», να ενδιαφερθούν γιά τις εντυπωσιακές ανακαλύψεις στην περιοχήν, όχι με την έννοιαν τής «περιέργειας», αλλά με την έννοιαν τής εκδήλωσης τού δέοντος ενδιαφέροντος για την προστασίαν τής περιοχής, από κάθε σκέψη δημιουργίας σκουπιδότοπου εκεί!
Με λίγα λόγια, ας επισκεφθούν τον χώρον, καί ας διαμηνύσουν προς κάθε κατεύθυνση: ότι τα «σχέδια» γιά σκουπιδότοπον στην «Τριανταφυλλιά» είναι πλέον τουλάχιστον ασύμβατα, πέραν τών άλλων, καί με την αρχαιολογικήν αξία τής περιοχής! Αυτό επιτάσσει, άλλωστε, ο πραγματικός καί ουσιαστικός ρόλος τής όποιας τοπικής αυτοδιοικητικής Αρχής!

Εμείς, με ενδιαφέρον θα παρακολουθούμε τις ανασκαπτικές εργασίες, οι οποίες, καθώς φαίνεται, παύουν πλέον να έχουν σωστικόν χαρακτήρα καί λαμβάνουν τον χαρακτήρα τής κανονικής ανασκαφής στην περιοχήν!